Om Oss

Lars

Jag är diplomerad hundinstruktör via Hundens Hus och diplomerad hunddagisföreståndare.
Jag är också psykoterapeut steg 1 samt alkohol & drogterapeut.

Vi har i dagsläget en Siberian husky hane och en Alaskan malamute tik.

Vi jobbar med belöniningsbaserad inlärning där hundens välmående och egenkontroll står i fokus.


Jag är medlem i Sveriges hundföretagare vilket innebär att jag har ett etiskt grundtänk samt följer den senaste forskningen gällande hundträning.


Våra mål är att utbilda människor att skapa relation med sin hund genom kärlek och förståelse. Med vår hund Koda, som omplacerades till oss via länsstyrelsen, så har vi jobbat med utmaningar som rädslobaserad aggression mot hundar, hundmöten och trauman.


Övriga utbildningar/kurser:
Stärk din hund, Hundia 2019
Hundmöteskurs, Hunderbara kurser 2019
Unghundskurs, Hundia 2020
Detox, 8dagar, Hundsteg 2020
Hundgymmet, Hundsteg 2021
Omplacering och hundproblem, BlackDogFoundation 2021
Seniorhunden, BlackDogFoundation 2022
Belöningar och moderna metoder,BlackDogFoundation 2022
Självförtroende från valp till senior, Jessica Mann, 2023


Uppgifter:
Lars Lind
Vinbärsvägen 235 E
80637 Gävle
0738770600
Email: dreamdog.nu@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/dreamdog_nu/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?  id=100086220406468

Kattis

Jag är diplomerad hundinstruktör via Hundsteg.
Jag är även utbildad förskollärare.

Övriga utbildningar/kurser:
Stärk din hund, Hundia 2019
Hundmöteskurs, Hunderbara kurser 2019
Unghundskurs, Hundia 2020
Detox, 8dagar, Hundsteg 2020
Hundgymmet, Hundsteg 2021
Omplacering och hundproblem, BlackDogFoundation 2021
Seniorhunden, BlackDogFoundation 2022
Belöningar och moderna metoder,BlackDogFoundation 2022
Stress och hund, Dogsoul 2024

Uppgifter:
Katarina Andersson
Vinbärsvägen 235 E
80637 Gävle
0704176235
Email: dreamdog.nu@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/dreamdog_nu/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086220406468

MEDLEM I SVERIGES HUNDFÖRETAGARE
CERTIFIERAD HUNDINSTRUKTÖR
DIPLOMERAD HUNDDAGISFÖRESTÅNDARE